Single Shot Macchiato by Zheng-Zhe Du
2015 Perfect Match Theater Company, New Taipei City Art Center
Directed by Man-Yin Lu
Sets by Po-Lin Li
Lighting An-Huei Tsao
Costume by Jian-Guo Xie

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Back to Portfolio