Q & A Episode II by Pao-Chang Tsai
2014 Tainaner Ensemble, National Theater 
Directed by Po-Shen Lu
Sets by Po-Lin Li
Lighting by Li-Ting Wei
Costume by Yu-Shen Li
Projection by Yei-Sheng Wang

Back to Portfolio@@Next>